SPLOŠNI POGOJI

 1. Katere podatke zbiramo

Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika iz katerega ste naredili prijavo, nadalje pa se bodo zbirali še čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

 1. Kakšen je namen zbiranja

Podatke zbiramo za namenom pošiljanja novic. Podatke o časih odpiranja in časih klikov pa za namen ugotavljanja vaše aktivnosti, da lahko zagotovimo ustrezen izbris vaših podatkov v primeru vaše neaktivnosti.

 1. Koliko časa bomo podatke zadrževali

V kolikor boste naše novice prebirali, bomo vaše podatke hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se ne boste odjavili + 1 leto. V kolikor pa naših novic ne boste prebirali pa bomo vaše podatke izbrisali 1 leto po zadnjem prebiranju.

 1. Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo

To lahko naredite tako, da nam pišete na naš email naslov.

 1. S kom bomo vaše osebne podatke delili

Vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

___________________________________________________

POGOJI IN PRAVILA UPORABE SPLETNEGA PORTALA MEDITACIJA.SI

Podatki o podjetju, Potovanje duše d.o.o.., davčna številka SI46169091

Spoštovani obiskovalci naših spletnih strani

Za vas smo pripravili kratek sestavek v želji, da vse naše obiskovalce seznanimo s pravili in načeli delovanja naših spletnih strani. Na naše elektronske naslove prejemamo najrazličnejšo elektronsko pošto, ki je v veliki meri zelo pozitivna in polna ljubezni. Pa vendar, prejmemo tudi elektronsko pošto žaljive narave ali pa takšno, katere vsebinske zahteve in želje preprosto niso v naši pristojnosti. Velikokrat se ljudje, ki nam pišejo, ne zavedajo jasnih mej področja našega delovanja in naših storitev in smo tako s tem namenom oblikovali ‘obvestilo za javnost’ s katerim želimo seznaniti vse, ki nas boste kontaktirali, o pravilih delovanja naše dejavnosti in o pravilih, katerim sledimo, ko nam pošljete vašo elektronsko pošto oz. ko se prijavite/udeležite našega izobraževanja/svetovanja.

Elektronska pošta je po ‘pravilih in določilih’ naše spletne strani veljavna oblika komunikacije, ki služi tudi kot dokazilo o komunikaciji. Tako v okviru naše dejavnosti sledimo naslednjim načelom in pravilom:

 • Ob prejemu elektronske pošte, kjer se zanimate za izobraževanje ali svetovanje, vam bomo preko elektronske pošte posredovali vse pomembne informacije (lokacija, termin, cena, prijavnica) in v primeru, da se odločite udeležiti določenega izobraževanja ali svetovanja, vas vljudno prosimo, da nam prinesete podpisano pristopno izjavo (le-to boste prejeli ob prijavi preko emaila ali pa direktno osebno). S pristopno izjavo se strinjate s pravili in določili naših storitev in prevzemate celotno odgovornost. Ker nismo uradna izobraževalna ali svetovalna ustanova in naše področje posega v področje ‘duhovnosti’ (kar pa nikakor ni uradno priznano), je zelo pomembno, da se obiskovalci jasno zavedate kaj je v naši pristojnosti in seveda kaj v pristojnosti našega delovanja in storitev ni.
 • Naša dejavnost ne spada pod uradno priznane organe pomoči posamezniku (psihološke, fizične). To pomeni, da v okviru naše dejavnosti posredujemo informacije in duhovne vsebine, ki temeljijo na duhovnem znanju mnogih mednarodnih predavateljev in avtorjev (pri katerih smo se predavatelji omenjeni na teh spletnih straneh tudi izobraževali). Naša dejavnosti ni kvalificirana za nudenje psihološke pomoči posamezniku, za to so pristojni ustrezni državni organi. S tem želimo povedati, da v primeru, da sprejmemo elektronsko pošto z vsebino, ki ni v naši pristojnosti in je v pristojnosti tovrstnih državnih organov, da bomo tovrstno elektronsko pošto po naši uradni dolžnosti nemudoma posredovali pristojnim organom. Včasih namreč prejmemo elektronsko pošto v kateri je jasno razvidno, da je posameznik v labilnem psihološkem stanju in tako lahko ogroža lastno varnost ali pa varnost drugih. Naše storitve niso kvalificirane kot storitve uradne psihološke pomoči, zato torej tovrstne vsebine niso v naši pristojnosti in domeni. Ker to ni v naši pristojnosti tovrstno elektronsko pošto nemudoma posredujemo pristojnemu uradnemu organu, kar pa je tudi uradna dolžnost vsakega državljana.
 • V primeru, da prejmemo elektronsko pošto z žaljivo vsebino, ki vsebuje najrazličnejše grožnje, bomo tovrstno elektronsko pošto nemudoma posredovali pristojnim uradnim organom. Delujemo po načelih ljubezni in svetlobe in tako nimamo nobene tolerance za negativizem ali grožnje. S svojo dejavnostjo nikogar ne prepričujemo ali silimo v to, da bi verjel vsebinam, ki jih podajamo oz. da bi se udeleževal naših izobraževanj/svetovanj. Želimo, da se le-teh udeležijo le ljudje, ki jih vsebine, ki jih ponujamo, iskreno in srčno zanimajo. Tako ne bomo imeli nobene tolerance do žaljive elektronske pošte oz. elektronske pošte z grozečo vsebino.
 • Zaradi različnih in vedno zelo tehtnih razlogov, lahko posamezniku prepovemo obisk naših izobraževanj/svetovanj. Prepoved je potrebno vzeti skrajno resno, saj prepovedujemo udeležbo le tistim, ki so v preteklosti kršili naša pravila in pogoje. Ker imamo vso pravno in formalno pravico nekomu prepovedati vstop na naša izobraževanja/svetovanja, bomo v primeru, da se oseba želi nasilno udeležiti in da prošnje, da nas ne kontaktira več ne jemlje resno, prav tako primorani posredovati uradnim pristojnim organom. Prav tako si pridržujemo vse pravice, da nekomu odvzamemo vse pridobljene nazive in certifikate, v kolikor ne spoštuje naših pridobljenih in naučenih etik ali kakorkoli drugače meče slabo luč na duhovni atelje Potovanje duše in portal Meditacija.si. V tem primeru posameznik ni upravičen do povračila stroškov, duhovni atelje pa ne odgovarja za posledice njegovega delovanja na področju pridobljenega certifikata.

Z zgornjimi določili smo vas želeli seznaniti, da področje našega delovanja ni pristojno za razreševanje morebitnih psiholoških ali fizičnih problemov/bolezni in smo v tovrstnih kočljivih situacijah vedno primorani obvestiti pristojni uradni organ. Najrazličnejše grožnje (ogrožanje lastne varnosti, tuje varnosti), labilnost in sovražno naravnano elektronsko pošto jemljemo zelo resno. Ker verjamemo in podpiramo načela pravne države, le-tem tudi v polni meri sledimo. Ker verjamemo  in podpiramo načela ljubezni in svetlobe ter v tem duhu tudi delujemo, le-to pričakujemo tudi od vseh, ki prihajajo z nami v stik.

Zgornje obvestilo je napisano izključno z namenom, da razjasnimo določene stvari in da vsi obiskovalci naših izobraževanj, svetovanj in vsi tisti, ki nas kontaktirate, razumete, da smo dolžni delovati po določenih tako ‘zemeljskih’ oz. pravnih pravilih kot tudi po višjih duhovnih načelih. Ta pravila so namenjena temu, da ohranjajo mir, harmonijo in ljubeče odnose.

S tem obvestilom smo želeli povabiti vse tiste, ki vas naše izobraževalne in svetovalne vsebine zanimajo, da nas kontaktirate in se pozanimate glede vsebin, ki jih ponujamo. Z veseljem vam bomo odgovorili. Ker je področje našega delovanja duhovnost in duhovna rast, močno verjamemo, da tovrstno znanje in razumevanje resnično lahko dvigne kvaliteto življenja posameznika. Ker pa to področje ni področje uradno priznanih izobraževalnih vsebin ali pa uradno priznanih svetovalnih vsebin na področju naše države, je prav, da se zavedate, da je v naši pristojnosti ponuditi le ‘alternativen’ pristop k življenju oz. k pogledu na življenje. Vsekakor vsi verjamemo in se zavedamo, da pozitivna naravnanost ter višje duhovno razumevanje življenja prinesejo ogromno lepega v naše življenje 🙂

Vsem se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje pravil naše spletne strani ter pravil zgornjega obvestila za javnost.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH VSEBIN/STORITEV NA SPLETNI STRANI MEDITACIJA.SI

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani cristyzmahar.si in potovanjeduse.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani Meditacija.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter nami, spletno stranjo Cristyzmahar.si in Potovanjeduse.si oz. ponudnikom (Potovanje duše d.o.o. in Cristy Žmahar s.p.).

 1. OPREDELITVE POJMOV

Ponudnik in lastnik spletne strani Meditacija.si je Potovanje duše d.o.o.

Uporabnik – ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.

Meditacija.si – je spletni portal oz. spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine, meditacije ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oz. z uporabo naših storitev (obisk svetovanja, obisk izobraževanja, uporabo meditacije) se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani meditacija.si  in v celoti prevzemate odgovornost.

Potovanje duše – duhovni atelje– je fizični poslovni prostor, kjer se odvijajo različna predavanja in seminarji v okviru naše ponudbe.

Potovanje duše™ je avtorsko zaščitena blagovna znamka, ki je v lasti Cristy Žmahar. Vse meditacije na Meditacija.si spadajo pod zašlito te blagovne znamke.  Blagovne znamke so zaščitene z zakonom o intelektualni lastnini. Vsakršno kršenje tega zakona (nepooblaščeno kopiranje ali uporaba teh pojmov, ki so definirani kot blagovna znamka) rešuje pooblaščeno sodišče.

 1. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA

Dostop

Dostop do spletne strani Meditacija.si  je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oz. katerega koli dela spletne strani in funkcionalnosti, kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Nakup

Meditacija.si je ČLANSKI PORTAL, kar pomeni, da s pridružitvijo vstopate v naročniško razmerje do preklica. Preklic urejate sami v svojem uporabniškem računu in se ga lahko opravi kadarkoli. Do preklica pa vam samodejno mesečno zaračunavamo članarino mesečnega izbranega paketa.

Uporaba

Obisk spletne strani Meditacija.si in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.

Uporaba spletne strani Meditacija.si je pogojena s pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.meditacija.si izrecno soglašate z njegovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Potovanje duše d.o.o., ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste to spletno strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portal.

S tem, ko ste pristali na spoštovanje ‘Splošnih pravil in pogojev spletne strani cristyzmahar.si in potovanjeduse.si ’,izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega.
 • se sklicevali na poslovno povezavo s spletno stranjo cristyzmahar.si in potovanjeduse.si oz. ponudnikom.
 • uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene
 • nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščite z zakonom o intelektualni lastnini

E-poštna sporočila

Vsi, ki komunicirate z nami preko pošte postanete del naše e-poštne baze naslovov avtomatsko. Kadarkoli se lahko odjavite od naših interaktivnih vsebin z klikom na besedo ‘odjava’ spodaj v elektronski pošti, ki jo boste prejeli od nas. Lahko pa nam na naslov meditacija@meditacija.si pošljete sporočilo z besedo ‘odjava’ in elektronski naslov s katerega ste poslali sporočilo z besedo ‘odjava’ bomo izbrisali iz baze naših registriranih uporabnikov.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik  se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov in osebno ime. Ponudnik nima dostopa do gesla, ki ga uporabnik izbere in mora tako uporabnik ob izgubi gesla sam skreirati novo geslo sledeč navodilom.

Osebni podati, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstu osebnih podatkov.

Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naše izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru Cristy Žmahar oziroma njeni sodelujoči na teh spletnih straneh ter sodelujoči v okviru podjetja ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani, ter nepravilne uporabe naših storitev.

Cristy Žmahar  spoštuje uradno medicino in obiskovalcev na noben način ne odvrača od uradnega medicinskega zdravljenja, temveč kvečjemu le-to podpira. Uporaba naših spletnih vsebin, uporaba naših storitev je izključno na lastno odgovornost. Ob obisku naših storitev in spletnih strani se strinjate z naslednjimi pogoji in pravili, katere najdete na naših spletnih straneh, na spodnjem delu spletne strani pod ‘opozorili’;

Opozorilo: Različne oblike svetovanja, meditacij in izobraževanja objavljena na tej spletni strani ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru našega podjetja izvajamo različna predavanja in svetovanja, ki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje znanje in izkušnje ponujamo osebe, ki smo se izobraževale pri različnih avtorjih in programih širom sveta in želimo svoje znanje in izkušnje deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij.  V okviru ponudbe spletne strani www.cristyzmahar.sii in potovanjeduse.si ponujamo predavanja in svetovanja, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri zdraviteljstvo. Beseda ‘zdravljenje’ ali ‘zdraviteljstvo’ je omenjena zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko različnega razumevanja oz. pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk svetovanja ali izobraževanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma ali so naša izobraževanja oz. svetovanja primerna za vas oz. nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega) svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.

Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spremembe določil

Potovanje duše d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Izjava o odgovornosti pri vpisu

Spletna stran striktno uporablja »double opt-in« princip pridobivanja in vpisovanja uporabnikov, oz. metodo z dvojnim vpisom in preverjanjem. To pomeni, da elektronski naslov, s katerim se obiskovalec vpiše, preverimo tako, da mu na njegov elektronski naslov samodejno pošljemo potrditveno sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti, da se vpis potrdi in dokončno izvede.To preprečuje, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug, kot vi sami, oziroma kdorkoli, ki nima dostopa do vašega elektronskega naslova. Kljub vsem varovalom pa lahko katerikoli spletni uporabnik v obrazec za vpis vpiše vaš elektronski naslov, s čimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporočilo za vpis. V tem primeru vas prosimo, da to sporočilo ignorirate, saj je tehnološko nemogoče imeti nadzor nad takšnimi dejanji, zato Potovanje duše d.o.o.  zavrača vsakršno odgovornost ob morebitnem tovrstnem dogodku. Kljub temu pa vpis ne bo potrjen, dokler ga ne boste potrdili s klikom na povezavo v prejetem sporočilu, zato od nas ne boste prejeli nobenih dodatnih elektronski sporočil, razen če boste vpis potrdili.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno stran meditacija.si si smete uporabljati le za osebne ali nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so last spletne strani meditacija.si  razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).

Meditacija.si glasbo lahko predvajate v poslovnih prostorih in salonih za vaše dobro počutje in za dobro počutje vaših strank.

Povezave na spletno stran meditacija.si (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

________________________________________

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne  so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.

Cene in cenik dostave

Vse cene so podane v EUR. Akcijske cene knjig veljajo do razprodaje zalog oziroma do preklica.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez vnaprejšnjega obvestila. Cena za poslano pošiljko znaša 3€. Pri pošiljkah, ki se plačujejo po povzetju Pošta Slovenija zaračunava provizijo prenosa kupnine po njihovem veljavnem ceniku.

Trajanje dostave

Trajanje dostave je od 7-14 dni.

Možnosti plačila

 • po povzetju
 • preko plačilnega sistema PayPal

Oddaja naročila

Naročila se oddajo preko spletne trgovine www.cristyzmahar.si, kjer se navede sledeče podatke: Ime in priimek naročnika, naslov, poštna številka, kraj in e-naslov ali pa naročnik pošlje naročilo z želenim izdelkom z vsemi prej navedenimi podatki na info@cristyzmahar.si

Vračilo blaga

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD NAKUPA:

Kupec ima pravico, da vrne izdelek, ki je poškodovan in v kolikor dokaže da je poškodba nastala med samim pošiljanjem. Če kupec odstopi od naročila, mu bo  podjetje vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu vrnjenih izdelkov. Kupcu se vrnitev kupnine zavrne v primeru slabega ravnanja z pošiljko, ki je bilo posledica same poškodbe. Vračila se izvršijo na Potovanje duše d.o.o., Tacenska 26, 1210 Ljubljana-Šentvid

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Veselimo se druženja z vami v pozitivni in lahkotni energiji!

Cristy Žmahar – Meditacija.si